Bioprodukty a biopotraviny

Bioprodukty sa spracúvajú v systéme ekologického poľnohospodárstva na biopotraviny.  Na obaly biopotravín sa aplikuje značka ekopoľnohospodárstva. V EÚ je to logo v tvare listu. Okrem loga sú biopotraviny označené aj kódom inšpekčnej organizácie (na slovenských biopotravinách je viditeľný kód SK-02-BIO).

Produkciou biopotravín sa farmári a spracovatelia vracajú k tradičnej výrobe potravín a k rešpektovaniu prírody. Biopotraviny sú potraviny rastlinného a aj živočíšneho pôvodu.

Pri spracovaní bioproduktov na biopotraviny sa zachováva biologická hodnota potravy a jej výživné látky. Nepoužívajú sa syntetické konzervačné látky, farbivá a dochucovadlá. Všetky prídavné látky sú iba prírodného pôvodu a postupy spracovania sú výhradne prirodzené.

Biopotraviny sa vyrábajú z 95% surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva a ich výroba musí zodpovedať všetkým predpisom ekologického poľnohospodárstva. Certifikát získava len biopotravina, ktorá prešla inšpekciou a ten je platný vo všetkých krajinách EÚ.

Výhody biopotravín

 • Výraznáchuť (nižší obsah vody a vyšší obsah aromatických látok)
 • Obsahujúvyšší obsah horčíku, železa, vitamínu C, vlákniny a bioaktívnych látok
 • Neobsahujúškodlivé chemické látky (nižší obsah reziduí pesticídov a nižší obsahdusičnanov)
 • Majúvyšší obsah škrobu a sušiny, preto sa menej kazia a lepšie saskladujú
 • V ekopoľnohospodárstvesa nevyužívajú geneticky modifikované organizmy
 • Pestovaniea produkcia je šetrnejšia k životnému prostrediu
 • Zvieratású chované v prirodzených podmienkach
 • Prispievajúk ochrane biodiverzity
 • Podnecujú využívanie miestnych a obnoviteľnýchzdrojov a ekologicky šetrných postupov
 • Ich produkciou získavajú prácu eko farmári a prispievajúk dopytu po agroturistike
 • Ichkonzumáciou sa podporujú eko farmárske rodiny a pôvodné ekosystémy v rozvojovýchkrajinách