Bioprodukty a biopotraviny

Bioprodukty sa spracúvajú v systéme ekologického poľnohospodárstva na biopotraviny.  Na obaly biopotravín sa aplikuje značka ekopoľnohospodárstva. V EÚ je to logo v tvare listu. Okrem loga sú biopotraviny označené aj kódom inšpekčnej organizácie (na slovenských biopotravinách je viditeľný kód SK-02-BIO).

Produkciou biopotravín sa farmári a spracovatelia vracajú k tradičnej výrobe potravín a k rešpektovaniu prírody. Biopotraviny sú potraviny rastlinného a aj živočíšneho pôvodu.

Pri spracovaní bioproduktov na biopotraviny sa zachováva biologická hodnota potravy a jej výživné látky. Nepoužívajú sa syntetické konzervačné látky, farbivá a dochucovadlá. Všetky prídavné látky sú iba prírodného pôvodu a postupy spracovania sú výhradne prirodzené.

Biopotraviny sa vyrábajú z 95% surovín pochádzajúcich z ekologického poľnohospodárstva a ich výroba musí zodpovedať všetkým predpisom ekologického poľnohospodárstva. Certifikát získava len biopotravina, ktorá prešla inšpekciou a ten je platný vo všetkých krajinách EÚ.

Výhody biopotravín

 • Výrazná chuť (nižší obsah vody a vyšší obsah aromatických látok)
 • Obsahujú vyšší obsah horčíku, železa, vitamínu C, vlákniny a bioaktívnych látok
 • Neobsahujú škodlivé chemické látky (nižší obsah reziduí pesticídov a nižší obsah dusičnanov)
 • Majú vyšší obsah škrobu a sušiny, preto sa menej kazia a lepšie sa skladujú
 • V ekopoľnohospodárstve sa nevyužívajú geneticky modifikované organizmy
 • Pestovanie a produkcia je šetrnejšia k životnému prostrediu
 • Zvieratá sú chované v prirodzených podmienkach
 • Prispievajú k ochrane biodiverzity
 • Podnecujú využívanie miestnych a obnoviteľných zdrojov a ekologicky šetrných postupov
 • Ich produkciou získavajú prácu eko farmári a prispievajú k dopytu po agroturistike
 • Ich konzumáciou sa podporujú eko farmárske rodiny a pôvodné ekosystémy v rozvojových krajinách